Využite zľavu 5% na všetky produkty BLANCO, FRANKE a SCHOCK. KÓD ⇢ ZLV5

Alternatívne riešenie sporov

Spravíme všetko pre to, aby sme prípadný problém, či nedorozumenie vyriešili rýchlo a k Vašej spokojnosti. Napriek tomu by sme vás radi informovali, že pri nákupe cez náš e-shop máte v prípade problému možnosť využiť inštitút alternatívneho riešenia sporov.

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (u nás e-mailom na servis@drezydokuchyne.sk), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že predávajúci porušil vaše práva.

V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní od dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.