Využite zľavu 5% na všetky produkty BLANCO, FRANKE a SCHOCK. KÓD ⇢ ZLV5

Šírka spodnej skrinky

Širka spodnej skrinky súvisí s dôležitým parametrom minimálna šírka skrinky. Tento parameter určuje do akej minimálnej šírky skrinky je možné kuchynský drez nainštalovať. V prípade, že disponujete širkou kuchynskej skrinky 50 cm, kuchynské drezy určené do skrinky so šírkou >60 cm nebude možné nainštalovať.